top of page

Privacybeleid

Calluna Rosa, gevestigd aan Franselei 1, 2950 Kapellen, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Calluna Rosa

Franselei 1

2950 Kapellen België

+32 486 52 54 94

BTW nr.: 

 

Yvan Roelandts is de Functionaris Gegevensbescherming van Calluna Rosa. U kunt contact met hem opnemen via roelandtsyvan@gmail.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Calluna Rosa verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten zijn niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder toestemming, neem dan contact met ons op via roelandtsyvan@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Calluna Rosa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • U telefonisch of per e-mail kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Calluna Rosa neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld door een medewerker van Calluna Rosa).

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Calluna Rosa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

(Categorie)

Persoonsgegevens > Onbeperkt

Persoonlijke gegevens > Onbeperkt

Adres > Onbeperkt

Enzovoort > Onbeperkt

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Calluna Rosa verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Calluna Rosa maakt uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen we met behulp van cookies onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ze kunnen ook geen computer infecteren met een virus of trojan.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is callunarosa.com en callunarosa.be

De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies voor het aanpassen van de browserinstellingen vindt u onder "Help" in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u de site nog steeds kunt bezoeken als cookies worden geweigerd, is het mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitschakelen van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. We maken gebruik van externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en op sites van derden te verbeteren. We gebruiken cookies die door ons zijn aangeleverd en geplaatst om bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren. Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielen toegewezen aan de desbetreffende bezoekers. Wanneer een bezoeker vervolgens een website binnen het netwerk van onze partner bezoekt, wordt er een advertentie getoond op basis van het toegewezen profiel. In beide gevallen sturen we het websitegebruik van bezoekers van onze website door naar de servers van onze partners. De informatie die namens ons wordt verzameld en bijgehouden via deze technologie is niet persoonlijk identificeerbaar en/of herleidbaar.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Calluna Rosa intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking ervan. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar roelandtsyvan@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. We verzoeken u vriendelijk om op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek.

Daarnaast willen we u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Bescherming Persoonsgegevens. U kunt dit doen via de volgende link: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens

Calluna Rosa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via roelandtsyvan@gmail.com.

 

bottom of page