top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden Calluna Rosa

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Consument: de particuliere klant of het bedrijf  die een overeenkomst afsluit met de ondernemer

Ondernemer: Calluna Rosa

 

Identiteit van de ondernemer

 

Calluna Rosa

Franselei 1

2950 Kapellen

België

BTW-nummer: BE0802506140

 

Telefoonnummer: 0486 52 54 94

 

E-mailadres: roelandtsyvan@gmail.com

 

Bereikbaarheid:

Alle dagen van 10:00 uur tot 18:00 uur

 

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op elke overeenkomst die wordt gesloten tussen de ondernemer en de consument. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, krijgt de consument de beschikking over de tekst van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen hiervan zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Het aanbod

Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden plaatsvindt, wordt dit duidelijk vermeld in de aanbieding. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, inclusief bijbehorende prijzen, kosten en vereiste handelingen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.”

De overeenkomst

De overeenkomst wordt, tenzij anders bepaald in lid 4, gesloten op het moment dat de consument het aanbod accepteert en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Zodra de consument het aanbod accepteert, bevestigt de ondernemer de overeenkomst direct online. Na het voltooien van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct zichtbaar is op de website. Deze bevestiging wordt ook per e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Als de consument de e-mail niet heeft ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze acceptatie niet door de ondernemer is bevestigd, heeft de consument het recht om de overeenkomst te annuleren.

 

Binnen de wettelijke grenzen kan de ondernemer controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals andere relevante feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht om een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering ervan te verbinden.

 

Bij het product of de dienst zal de ondernemer de volgende informatie aan de consument verstrekken, schriftelijk of op een manier die door de consument toegankelijk kan worden opgeslagen op een duurzaam medium: de contactgegevens van de ondernemer waar de consument terecht kan met klachten.

 

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven leveringsdatum. Na deze periode kan de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd als de bloemist al kosten heeft gemaakt. Een reeds geleverde bestelling kan niet worden geannuleerd als er onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn verstrekt.

 

Calluna Rosa biedt een vaasgarantie van 7 dagen. Het geleverde boeket kan afwijken van de afbeelding op de website vanwege beschikbaarheid, seizoensgebondenheid, variabele bloemenprijzen en het feit dat bloemen natuurproducten zijn.

 

De prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW (6% voor bloemen en planten, en 21% voor vazen, potten en kaartjes). Voor de leveringskosten is het tarief (6% of 21%) afhankelijk van het geleverde product. De leveringskosten worden duidelijk vermeld voordat de consument de bestelling bevestigt.

 

Gedurende de geldigheidsduur zoals vermeld in het aanbod, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij er wijzigingen in het BTW-tarief plaatsvinden. Als er sprake is van variabele prijzen (bijvoorbeeld als gevolg van schommelingen op de financiële markt, seizoensgebonden bloemenprijzen of invloeden waar de ondernemer geen controle over heeft), wordt dit tijdig vermeld bij het aanbod.

Levering en uitvoering

Alle bloemstukken worden met zorg vervaardigd door ervaren bloemisten in ons eigen atelier. Elk boeket wordt nauwkeurig samengesteld volgens het voorbeeld op de webshop. Indien bepaalde bloemen en/of planten om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, zorgt Calluna Rosa voor een gelijkwaardig alternatief.

 

Op het beeldmateriaal tonen we vaak bloemen in volle bloei. Bloemen zijn echter een natuurproduct en zullen vers worden geleverd. Het is mogelijk dat de bloemen in knop worden geleverd om de versheid te waarborgen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is geen negatief punt, maar een garantie voor een langere periode van versheid.

 

Bestellingen die vóór 14.00 uur worden geplaatst en betaald, worden de volgende dag geleverd gedurende de dag. Houd er rekening mee dat er op zondag geen leveringen plaatsvinden. Bestellingen geplaatst tussen zaterdag 14.00 uur en zondag 23.59 uur worden op maandag verwerkt en op dinsdag geleverd.

 

Vanwege organisatorische redenen kunnen we geen exacte leveringstijden garanderen. In het geval van particuliere ontvangers wordt er indien mogelijk vooraf telefonisch contact opgenomen. In het algemeen nemen we echter geen telefonisch contact op met bedrijven, omdat deze doorgaans tijdens kantooruren geopend zijn.

 

Voor leveringen buiten het centrum van Antwerpen maken we gebruik van een extern koerierbedrijf naast onze eigen bezorgdienst voor leveringen in de omgeving van onze winkel.

Calluna Rosa stelt alles in het werk om de bestelling op tijd bij de ontvanger te bezorgen. Echter, wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen die buiten onze controle vallen, zoals verkeersopstoppingen, weersomstandigheden of onjuiste informatie van de besteller.

 

In geval van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, stakingen, overheidsmaatregelen met betrekking tot de bereikbaarheid van de ontvanger, storingen op internetservers of telefoonlijnen, kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. In een dergelijk geval heeft de consument het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum te kiezen.

 

Doorgaans neemt Calluna Rosa altijd contact op met de ontvanger om overeenstemming te bereiken over de levering. Indien overeengekomen wordt om het product bij de buren af te leveren of voor de deur achter te laten in geval van afwezigheid, is Calluna Rosa niet verantwoordelijk voor diefstal. Deze leveringsmogelijkheden zijn slechts richtlijnen die naar eigen inzicht van de bloemist al dan niet worden toegepast.

Betaling

Online betalingen kunnen worden voltooid via creditcard (Mastercard, VISA). Alle betalingen worden afgehandeld via een beveiligd betaalsysteem. In sommige gevallen kunnen zakelijke klanten betalen na ontvangst van een factuur. De betalingstermijn hiervoor is 30 dagen na de factuurdatum, maar dit is afhankelijk van een grondig onderzoek van de bedrijfsgegevens door Calluna Rosa. Zakelijke klanten die voorheen betaling na ontvangst van een factuur konden doen, kunnen dit recht te allen tijde worden ontzegd als blijkt dat facturen niet binnen de afgesproken termijn van 30 dagen worden betaald. Bij niet-tijdige betaling behoudt Calluna Rosa zich het recht voor om vertragingsrente, extra administratiekosten of incassokosten in rekening te brengen.

 

Consumenten moeten 18 jaar of ouder zijn om bestellingen te kunnen plaatsen.

 

Klachtenregeling

Klachten met betrekking tot niet-levering moeten binnen een termijn van 8 dagen worden gemeld. Andere klachten moeten binnen 2 dagen worden gemeld. Consumenten kunnen klachten doorgeven aan Calluna Rosa, schriftelijk per e-mail (roelandtsyvan@gmail.com) of telefonisch. Calluna Rosa zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen een ontvangstbevestiging sturen en aangeven wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Privacy

Lees meer over ons privacybeleid.

 

Overige

Alle inhoud op de websites van Calluna Rosa is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van foto’s en teksten is zonder uitdrukkelijke toestemming van Calluna Rosa verboden.

 

Retourneren

Vanwege hun bederfelijke karakter kunnen snijbloemen en planten helaas niet worden geretourneerd. We garanderen dat de bloemen minimaal 1 week mooi blijven, mits ze de juiste verzorging krijgen. Als de kwaliteit desondanks niet aan uw verwachtingen voldoet, neem dan contact op met roelandtsyvan@gmail.com en stuur enkele foto’s van het boeket mee. Elke klacht wordt afzonderlijk behandeld en we zoeken samen naar de oorzaak en een oplossing.

 

Indien u een vaas/pot heeft besteld of ontvangen en deze voldoet niet aan uw wensen, kunt u deze binnen 14 dagen retourneren naar Calluna Rosa, Franselei 1, 2950 Kapellen. De retourkosten zijn voor eigen rekening en u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of breuk tijdens het retourneren. We raden u aan om de vaas/pot in het atelier om te ruilen om retourkosten te vermijden en het risico op breuk te minimaliseren.

 

De kans op breuk bij levering wordt geminimaliseerd omdat de levering altijd wordt uitgevoerd door onze eigen bezorger of een betrouwbare koerier. Als de vaas/pot desondanks beschadigd is bij levering, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen via roelandtsyvan@gmail.com.

 

BIJLAGE – Modelformulier voor retourzending

Met onderstaand formulier kan u een retourzending melden. Gelieve het formulier in blokletters in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde en ondertekende stuurt u samen met het geretourneerde product terug naar:

 

Calluna Rosa

Franselei 1

2950 Kapellen

België

 

Retourformulier

 

Naam consument: _______________________________________________________

 

Adres consument: ______________________________________________________

 

Postcode en woonplaats: _______________________________________________

 

Bestelnummer: ________________________________________________________

 

Datum bestelling: _____________________________________________________

 

Reden van retour: ____________________________________________________

 

Handtekening consument: ______________________________________________

 

Datum: ______________________________________________________________

 

Gelieve het bovenstaande formulier in blokletters in te vullen, te ondertekenen en samen met het geretourneerde product terug te sturen naar het bovengenoemde adres.

bottom of page